Produkty lecznicze

Produkty lecznicze

Informacja na temat przywozu produktów leczniczych

1) Osoby przybywające do Polski mogą przywieźć z zagranicy na własne potrzeby lecznicze, bez stosowanego zezwolenie Ministra Zdrowia, produkty lecznicze w liczbie nieprzekraczającej 5 najmniejszych opakowań. (Podstawa prawna: art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U.  z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.).

2) Przywóz z zagranicy środków odurzających i substancji psychotropowych regulują przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 124 zm. Dz. U. z 2015, poz.28)

Przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowa dostawa lub wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 na własne potrzeby lecznicze może być dokonywany na podstawie zaświadczenia określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnychdo przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 (t.j. Dz. U. z 2011, Nr 188, poz. 1123)© Ministerstwo Finansów 2011 - 2021 Przejdź do góry