Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w sierpniu 2018 r.

Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w sierpniu 2018 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że:

1. W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w sierpniu 2018 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

- kapitał – równowartość 8,5 mln EUR (36,6 mln PLN),
- odsetki – równowartość 14,1 mln EUR (60,4 mln PLN).

2. Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec sierpnia 2018 r. wyniósł łącznie 4 506,8 mln EUR (19 358,2 mln PLN).

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry