Formularze

    Formularze

    Wszystkie formularze podatkowe są dostępne w Bazie wiedzy.

    Formularze w wersji interaktywnej można pobrać ze strony systemu e-Deklaracje. Formularze te po wypełnieniu można wysłać drogą elektroniczną lub - o ile przepisy przewidują taką możliwość - po wydrukowaniu złożyć w urzędzie skarbowym w formie papierowej.

    Wzory obowiązujące w poprzednich latach są dostępne na archiwalnej stronie MF (link otwiera okno w innym serwisie).

PIT/B Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym


Formularz:
 PIT/B (16) do wydruku.pdf (48 KB)
Informacje dodatkowe: Formularz stanowi załącznik do zeznań PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS.
Wzór formularza stosuje się od 1 stycznia 2019 r. do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od 1 stycznia 2018 r.

Powiązane

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry