Informacja o wejściu w życie 29 lipca 2016 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy

Informacja o wejściu w życie 29 lipca 2016 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy

Ministerstwo Finansów informuje, że w dniu 29 lipca 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. 2016, poz. 1028).

Rozporządzenie to zmienia zasady skażania alkoholu etylowego wykorzystywanego do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Zmiana polega na przyporządkowaniu do poszczególnych branż konkretnych środków skażających, którymi skażany będzie alkohol etylowy zużywany przy produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, z zastosowaniem zasad metodyki Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Przyjęte rozwiązanie ma na celu ograniczenie działalności grup przestępczych w nielegalnym obrocie alkoholem etylowym a w konsekwencji ochronę życia i zdrowia ludzkiego.

Ministerstwo Finansów przestrzega przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia. Tylko alkohol etylowy z legalnych punktów jego dystrybucji, z naniesionymi banderolami daje gwarancję spożycia alkoholu nieskażonego.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry