Informacja o zabezpieczeniu, które będzie umieszczane na wyrobach tytoniowych sprzedawanych w wolnych obszarach celnych podróżnym udającym się do krajów trzecich

Informacja o zabezpieczeniu, które będzie umieszczane na wyrobach tytoniowych sprzedawanych w wolnych obszarach celnych podróżnym udającym się do krajów trzecich

Zgodnie z art. 3 ust. 3 Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/576 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie norm technicznych dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na wyrobach tytoniowych Ministerstwo Finansów informuje, że zabezpieczenie, które będzie umieszczane na wyrobach tytoniowych sprzedawanych w wolnych obszarach celnych podróżnym udającym się do krajów trzecich, składać się ma co najmniej z następujących elementów potwierdzających autentyczność:

a) jawny – gilosz;

b) częściowo ukryty – mikrodruk, papier nieaktywny w UV, włókna zabezpieczające (aktywne w promieniach UV 365 nm);

c) ukryty – antystokes (up-converter).

Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 przedmiotowej decyzji co najmniej jeden z ww. elementów ma być dostarczony przez niezależnego dostawcę będącego stroną trzecią, który spełnia wymogi określone w art. 8 ww. decyzji.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry