Plany Komisji Europejskiej w zakresie oceny działania Dyrektywy 2011/64 /UE

Plany Komisji Europejskiej w zakresie oceny działania Dyrektywy 2011/64 /UE

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/betterregulation/initiatives/ares-2018-701914 został opublikowany dokument Evaluation of the excise duties applied on manufactured tobacco z dnia 6 lutego 2018 r.

Przedmiotowy dokument stanowi informację o inicjatywie Komisji dotyczącej zmiany dyrektywy Rady nr 2011/64/EU.

Zainteresowane podmioty mogą przekazywać Komisji opinie na temat przedstawionego dokumentu do 6 marca 2018 r., za pośrednictwem strony: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-701914/feedback/add_en.

Zachęcamy do zapoznania się z przedmiotowym dokumentem i udziału w konsultacjach przeprowadzanych przez Komisję Europejską.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry