Przeznaczenie do sprzedaży detalicznej wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy

Przeznaczenie do sprzedaży detalicznej wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy

Od dnia 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którymi stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł, m.in. jeżeli wyroby te są przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów (art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy).

Zgodnie z brzmieniem art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy, kryterium uzasadniającym zastosowanie stawki 0 zł jest przeznaczenie wyrobów do sprzedaży detalicznej, co oznacza, że wyroby, o których mowa w tym przepisie, mogą być nabywane z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy, także w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem, że w dalszej kolejności będą podlegały sprzedaży detalicznej.

Należy podkreślić, że „przeznaczenie" oznacza zamiar wykorzystania wyrobów do określonych celów, w tym przypadku – zamiar sprzedaży detalicznej, co nie jest tożsame z czynnością sprzedaży detalicznej. Pojęcia „przeznaczenia do sprzedaży detalicznej" nie należy ograniczać wyłącznie do sprzedaży od producenta bezpośrednio do finalnego odbiorcy. Tym samym, przyjęte brzmienie art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy nie wyklucza obrotu ww. wyrobami energetycznymi, w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów, dokonywanego przez pośredników.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry