TRACK AND TRACE - konsultacje społeczne

TRACK AND TRACE - konsultacje społeczne

Unijny system śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych oraz ich zabezpieczenia (dyrektywa 2014/40/UE) – ogłoszono konsultacje społeczne.

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż zostały ogłoszone przez Komisję Europejską konsultacje społeczne w odniesieniu do realizacji systemu śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych oraz systemu ich zabezpieczeń zgodnie z art. 15 i art. 16 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę 2001/37/WE.

Dyrektywa 2014/40/UE ustanawia przepisy w zakresie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz powiązanych wyrobów (papierosy, tytoń cięty do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń fajkowy, cygara, cygaretki, wyroby tytoniowe bezdymne, papierosy elektroniczne i wyroby ziołowe do palenia). Wprowadza ona także rozwiązanie unijnego systemu śledzenia ruchu i pochodzenia, oraz zabezpieczania wyrobów tytoniowych w celu walki z ich nielegalnym handlem. Przepisy w tym zakresie w poszczególnych państwach członkowskich powinny być stosowane od 20 maja 2019 r. w odniesieniu do papierosów i tytoniu do samodzielnego skręcania, zaś do innych wyrobów tytoniowych poza wymienionymi – od 20 maja 2024 r.

Komisja Europejska zwróciła się więc do zainteresowanych stron (tj.: konsumenci, sprzedawcy, producenci, hurtownicy, dystrybutorzy gotowych wyrobów tytoniowych, dostawcy rozwiązań IT oraz świadczący usługi przechowywania danych w sektorze branży tytoniowej, a także organizacje działające na rzecz zwalczania nielegalnego handlu tytoniem) o zgłoszenia uwag w odniesieniu do proponowanych opcji rozwiązań ww. systemów.

Okres konsultacji trwa od 29 lipca 2016 do 04 listopada 2016 r. Informacje na temat proponowanych ww. opcji rozwiązań, celów przeprowadzanych konsultacji oraz ich formuły są dostępne na stronie Komisji Europejskiej.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2023 Przejdź do góry