Odliczanie strat przed 2018 r.

Odliczanie strat przed 2018 r.

W przypadku poniesienia straty w roku podatkowym w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, podatnik ma prawo obniżyć o jej wysokość dochód do opodatkowania w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.

Wysokość obniżenia dochodu w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% rozliczanej za dany rok podatkowy straty.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 2, 4, 4a i 5 ustawy o podatku dochodowym do osób prawnych

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry