Indywidualne dane dużych podatników CIT za 2017 r.

Indywidualne dane dużych podatników CIT za 2017 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało kolejną partię indywidualnych danych podatkowych podatników podatku dochodowego od osób prawnych, u których wartość przychodu uzyskanego w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro oraz  podatkowych grup kapitałowych.

Dane te dotyczą zeznań za lata podatkowe podatników, które zakończyły się w 2017 r.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2023 Przejdź do góry