Nowe formularze podatkowe

Nowe formularze podatkowe

W zakładce CIT/Formularze/2018 zostały opublikowane nowe wzory formularzy podatkowych, które zostały określone rozporządzeniem Ministra Finansów z 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 1268).

Szczególną uwagę należy zwrócić na nowe formularze: CIT-8AB, CIT-8S, CIT-8SPCIT/MIT i CIT/PGK.

Opublikowane wzory obowiązują od 30 czerwca 2018 r. i stosuje się je do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) od 1 stycznia 2018 r.

Płatnicy i podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2018 r. oraz zakończył się po 31 grudnia 2017 r., do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) w tym roku podatkowym stosują wzory formularzy w brzmieniu dotychczasowym.

Powiązane

Nowe formularze CIT - bliżej

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry