Projekt zmian na 2019 r.

Projekt zmian na 2019 r.

Minister Finansów przekazał do uzgodnień i konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Projekt jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji w części Rządowy Proces Legislacyjny, jako projekt UC135.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry