Obrót drewnem z Indonezji (FLEGT)

Obrót drewnem z Indonezji (FLEGT)

W związku z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1387 z dnia  9 czerwca 2016 r. zmieniającym załączniki I i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005  w następstwie dobrowolnej umowy o partnerstwie z Republiką Indonezji ustanawiającej system zezwoleń FLEGT na przywóz drewna do Unii Europejskiejod dnia 15 listopada 2016 r. przesyłki drewna z Indonezji zgłaszane do procedury dopuszczenia do obrotu, klasyfikowane do kodów Taryfy Celnej wymienionych w ww. rozporządzeniu muszą

W Polsce zadania organu właściwego ds. FLEGT realizowane są przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dane kontaktowe:

 

Ministerstwie Finansów

Departamencie Ceł

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

tel. + 48 22 694 51 56, +48 22 694 50 05

fax: + 48 (22) 694 43 03

e-mail: flegt@mf.gov.pl

***

Izbie Administracji Skarbowej w Gdańsku

Dziale Zakazów, Ograniczeń i Kontroli Środków Polityki Handlowej

ul. Chłopska 3

80-362 Gdańsk

tel.: +48 58 553 00 55; 58 553 91 75

e-mail: flegt@pm.mofnet.gov.pl

 

Importerzy/zgłaszający proszeni są, by przed przesłaniem do akceptacji papierowej wersji zezwolenia FLEGT wykorzystywali system TRACES/FLEGT IT. System dostępny jest pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/.

Instrukcja uzyskania EU Login oraz rejestracji w systemie TRACES/FLEGT IT dostępna jest pod adresem:https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/user-guide/flegt/index.html?page=landing. Dostępna jest również wersja treningowa systemu https://webgate.training.ec.europa.eu/tracesnt.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie http://www.flegtlicence.org/.

 Słowa kluczowe: FLEGT, zezwolenie FLEGT, system certyfikacji drewna FLEGT, drewno z Indonezji

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry