51 sesja Komitetu HS Światowej Organizacji Celnej (WCO) w marcu 2013 r. ─ zmiany w Notach wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego (HS) oraz Opinie klasyfikacyjne przyjęte przez Komitet HS

51 sesja Komitetu HS Światowej Organizacji Celnej (WCO) w marcu 2013 r. ─ zmiany w Notach wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego (HS) oraz Opinie klasyfikacyjne przyjęte przez Komitet HS

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C nr 355 z 5 grudnia 2013 r. opublikowany został komunikat zgodnie z artykułem 12 ust. 5 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 w sprawie informacji dostarczanej przez władze celne państw członkowskich, dotyczącej klasyfikacji towarów w nomenklaturze celnej (2013/C 355/01).

W komunikacie została zamieszczona informacja o zmianach w Notach Wyjaśniających do Nomenklatury do HS oraz Opinie klasyfikacyjne zatwierdzone przez Komitet HS, opublikowane w sprawozdaniu z 51. sesji Komitetu HS w marcu 2013 r.

Opracowano 9 grudnia 2013 r.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2020 Przejdź do góry