54 sesja Komitetu HS we wrześniu 2014 r. - zmiany not wyjaśniających do nomenklatury załączonej do Konwencji HS oraz Opinie klasyfikacyjne zatwierdzone przez Komitet HS

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C nr 111 z 1 kwietnia 2014 r. opublikowany został komunikat zgodnie z artykułem 12 ust. 5 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 w sprawie informacji dostarczanej przez władze celne państw członkowskich, dotyczącej klasyfikacji towarów w nomenklaturze celnej (2014/C 111/02).

W komunikacie została zamieszczona informacja o zmianach do Notach wyjaśniających Systemu Zharmonizowanego oraz Kompendium opinii klasyfikacyjnych, zatwierdzonych przez Radę Współpracy Celnej, opublikowane w sprawozdaniu z 54 sesji Komitetu HS we wrześniu 2014 r. (DOK. NC 2055).