55 sesja Komitetu HS w marcu 2015 r. ─ zmiany do Not wyjaśniających do nomenklatury załączonej do Konwencji HS oraz Kompendium opinii klasyfikacyjnych, zatwierdzonych przez Radę Współpracy Celnej (dok. RWC NC 2116)

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 341 z 16 października 2015 r. opublikowany został komunikat zgodnie z artykułem 12 ust. 5 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 w sprawie informacji dostarczanej przez władze celne państw członkowskich, dotyczącej klasyfikacji towarów w nomenklaturze celnej (2015/C 341/01).