56. sesja Komitetu HS we wrześniu 2015 r. ─ zmiany do Not wyjaśniających do Nomenklatury załączonej do Konwencji HS oraz Kompendium opinii klasyfikacyjnych, zatwierdzonych przez Radę Współpracy Celnej (dok. RWC NC 2177)

56. sesja Komitetu HS we wrześniu 2015 r. ─ zmiany do Not wyjaśniających do Nomenklatury załączonej do Konwencji HS oraz Kompendium opinii klasyfikacyjnych, zatwierdzonych przez Radę Współpracy Celnej (dok. RWC NC 2177)

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 119 z 5 kwietnia 2016 r. opublikowany został komunikat zgodnie z artykułem 12 ust. 5 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 w sprawie informacji dostarczonej przez władze celne państw członkowskich, dotyczącej klasyfikacji towarów w nomenklaturze celnej (2016/C 119/04).

Opracowano 14 kwietnia 2016 r.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2020 Przejdź do góry