57 sesja Komitetu HS w marcu 2016 r. ─ zmiany do Not wyjaśniających do Nomenklatury załączonej do Konwencji HS oraz Kompendium opinii klasyfikacyjnych, zatwierdzonych przez Radę Współpracy Celnej (dok. RWC NC 2237)

57 sesja Komitetu HS w marcu 2016 r. ─ zmiany do Not wyjaśniających do Nomenklatury załączonej do Konwencji HS oraz Kompendium opinii klasyfikacyjnych, zatwierdzonych przez Radę Współpracy Celnej (dok. RWC NC 2237)

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 415 z 11 listopada 2016 r. opublikowane zostało powiadomienie zgodnie z art. 34 ust. 7 lit. a) ppkt (iii) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013, dotyczące decyzji w sprawie wiążących informacji wydanych przez organy celne państw członkowskich w sprawie klasyfikacji towarów w nomenklaturze celnej  (2016/C 415/01)

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2020 Przejdź do góry