58 sesja Komitetu HS we wrześniu 2016 r. ─ zmiany do Not wyjaśniających do Nomenklatury załączonej do Konwencji HS oraz Kompendium opinii klasyfikacyjnych, zatwierdzonych przez Radę Współpracy Celnej (dok. RWC NC 2304)

58 sesja Komitetu HS we wrześniu 2016 r. ─ zmiany do Not wyjaśniających do Nomenklatury załączonej do Konwencji HS oraz Kompendium opinii klasyfikacyjnych, zatwierdzonych przez Radę Współpracy Celnej (dok. RWC NC 2304)

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 128 z 22 kwietnia 2017 r. opublikowane zostało powiadomienie zgodnie z art. 34 ust. 7 lit. a) ppkt (iii) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013, dotyczące decyzji w sprawie wiążących informacji wydanych przez organy celne państw członkowskich w sprawie klasyfikacji towarów w nomenklaturze celnej. (2017/C 128/01)

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2020 Przejdź do góry