Wykaz Komunikatów Komisji Europejskiej dotychczas opublikowanych dotyczących sesji Komitetu HS, począwszy od sesji 19

Wykaz Komunikatów Komisji Europejskiej dotychczas opublikowanych dotyczących sesji Komitetu HS, począwszy od sesji 19

Komisja Europejska przygotowuje wykaz decyzji przyjętych przez Komitet Systemu Zharmonizowanego (HSC) Światowej Organizacji Celnej (WCO) na podstawie sprawozdania z sesji tego Komitetu.

Wykaz przyjmowany jest w drodze głosowania przez Komitet Kodeksu Celnego, na mocy art. 12 § 5 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92. Następnie, zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93, Komisja Europejska przygotowuje Komunikat do opublikowania w Dzienniku Urzędowym serii C (Informacje i zawiadomienia). Wykaz w Komunikacie zawiera zmiany do Not Wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego i zmiany Kompendium opinii klasyfikacyjnych Rady Współpracy Celnej, które zostały zatwierdzone przez Komitet HS na jego odpowiedniej sesji.

Zgodnie z tym Komunikatem wiążące informacje taryfowe (WIT) przestają być ważne od daty jego publikacji, jeśli stają się one niezgodne z interpretacją nomenklatury celnej, jako wynik następujących międzynarodowych środków taryfowych: z powodu zmiany Not wyjaśniających do HS oraz Kompendium opinii klasyfikacyjnych, zatwierdzonych przez Radę Współpracy Celnej. Państwa członkowskie na tej podstawie zobowiązane są do weryfikacji wydanych przez siebie WIT-ów. Ma to na celu utrzymanie aktualnej bazy danych EBTI oraz wyeliminowanie wszystkich nieważnych WIT-ów.

Komunikaty Komisji dotychczas opublikowane, dotyczące sesji Komitetu HS od 19 do 49, wskazano w tabeli poniżej.

 

Sesja Komitetu HS

Dziennik Urzędowy UE

Data opublikowania

49 HSC

C 385

14.12.2012

48 HSC

C 175

19.06.2012

47/48 HSC

C 364

14.12.2011

45/46 HSC

C 174

15.06.2011

45 HSC

C 333

10.12.2010

44 HSC

C 143

2.06.2010

43 HSC

C 289

28.11.2009

42 HSC

C 133

12.06.2009

41 HSC

C 317

12.12.2008

40 HSC

C 135

3.06.2008

39 HSC

C 307

18.12.2007

38 HSC

C 127

8.06.2007

37 HSC

C 308

16.12.2006

36 HSC

C 180

2.08.2006

34/35 HSC

C 73

25.03.2006

34 HSC

C 212

31.08.2005

31/32/33 HSC

C 320

24.12.2004

32 HSC

C 204

12.08.2004

25/27/31 HSC

C 42

18.02.2004

30 HSC

C 222

18.09.2003

29 HSC

C 34

13.02.2003

28 HSC

C 196

17.08.2002

26/27 HSC

C 333

28.11.2001

26 HSC

C 202

18.07.2001

23/25 HSC

C 78

10.03.2001

24 HSC

C 212

25.07.2000

23 HSC

C 44

17.02.2000

22 HSC

C 274

28.09.1999

21 HSC

C 166

12.06.1999

20 HSC

C 194

20.06.1998

19 HSC

C 53

20.02.1998

 

Wykaz decyzji podjętych podczas sesji Komitetu Systemu Zharmonizowanego dla orzeczeń klasyfikacyjnych, zmian do Kompendium opinii klasyfikacyjnych i zmian do Not wyjaśniających jest dostępny na stronie światowej Organizacji Celnej pod adresem:

http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs_classification-decisions.aspx

Opracowano 26 sierpnia 2013 r.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2020 Przejdź do góry