Zmiany do Not wyjaśniających do wykonania zgodnie z procedurą artykułu 8 Konwencji HS oraz opiniami klasyfikacyjnymi zredagowanymi przez Komitet Światowej Organizacji Celnej podczas 53 sesji HSC w marcu 2014 r.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 352 z 7 października 2014 r. opublikowany został komunikat zgodnie z art. 12 ust. 5 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 w sprawie informacji dostarczanej przez władze celne państw członkowskich, dotyczącej klasyfikacji towarów w nomenklaturze celnej, dotyczący zmian do Not wyjaśniających do wykonania zgodnie z procedurą artykułu 8 Konwencji HS oraz opiniami klasyfikacyjnymi zredagowanymi przez Komitet Światowej Organizacji Celnej podczas 53 sesji HSC w marcu 2014 r.