Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa we wrześniu 2018 r.

Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa we wrześniu 2018 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że:

1. W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa we wrześniu 2018 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

- kapitał – równowartość 595,9 mln EUR (2 567,6 mln PLN),
- odsetki – równowartość 131,4 mln EUR (565,4 mln PLN).

2. Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec września 2018 r. wyniósł łącznie 3 668,8 mln EUR (15 670,9 mln PLN).

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2021 Przejdź do góry