Formularze

    Formularze

    Wszystkie formularze podatkowe są dostępne w Bazie wiedzy.

    Formularze w wersji interaktywnej można pobrać ze strony systemu e-Deklaracje (za wyjątkiem VAP-1, VAP-Z i VAP-R, które są dostępne poniżej). Formularze te po wypełnieniu można wysłać drogą elektroniczną lub - o ile przepisy przewidują taką możliwość - po wydrukowaniu złożyć w urzędzie skarbowym w formie papierowej.

    Wzory obowiązujące w poprzednich latach są dostępne na archiwalnej stronie MF (link otwiera okno w innym serwisie).

SD-3 Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (wzór obowiązujący od 23 października 2011 r do 30 czerwca 2015 r..)


Formularz:
 do wydruku.pdf (297 KB)
Informacje dodatkowe: Do czasu wyczerpania nakładu, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r., może być stosowany wzór zeznania podatkowego w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2014 r. tj. przed dniem wejścia w życie rozporządzenia z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn.

Powiązane

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry