Limity w działalności gospodarczej - 2012 r.

Limity w działalności gospodarczej - 2012 r.

 

Górny limit przychodów za rok 2011 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2012 r. *

150 000,00 euro

661 680 zł

Górny limit przychodów za rok 2011 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2012 r.*

25 000,00 euro

110 280 zł

Górny limit przychodów za rok 2011 uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2012 r.**

1 200 000,00 euro

5 324 000 zł

Dolny limit przychodów za rok 2011 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2012 r. *

1 200 000,00 euro

5 293 440 zł

Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w roku  2012**

50 000,00 euro

222 000 zł


* - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30 września 2011 r. (1 euro = 4,4112 zł), obowiązywał również w dniu 1 października 2011 r.

**  - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 3 października 2011 r. (1 euro = 4,4370 zł).

Limity związane z wykorzystaniem samochodów osobowych w działalności gospodarczej zamieszczone są tutaj.

Powiązane

Limity w działalności gospodarczej - 2013 r.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2022 Przejdź do góry