Limity w działalności gospodarczej - 2013 r.

Limity w działalności gospodarczej - 2013 r.

Górny limit przychodów za rok 2012 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2013 r. *

150 000 euro

615 300 zł

Górny limit przychodów za rok 2012 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2013 r.*

25 000 euro

102 550 zł

Górny limit przychodów za rok 2012 uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2013 r.*

1 200 000 euro

4 922 000 zł

Dolny limit przychodów za rok 2012 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2013 r. **

1 200 000 euro

4 936 560 zł

Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2013 r.*

50 000 euro

205 000 zł


*  według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 1 października 2012 r. (1 euro = 4,1020 zł)

** według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 28 września 2012 r. (1 euro = 4,1138 zł), obowiązujący również w dniu 30 września 2012 r.

Limity związane z wykorzystaniem samochodów osobowych w działalności gospodarczej zamieszczone są tutaj.

Powiązane

  • Limity w działalności gospodarczej - 2014 r.
  • Limity w działalności gospodarczej - 2012 r.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2023 Przejdź do góry