Limity w działalności gospodarczej - 2014 r.

Limity w działalności gospodarczej - 2014 r.

Górny limit przychodów za rok 2013 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2014 r. *

150 000 euro

633 450 zł

Górny limit przychodów za rok 2013 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2014 r.*

25 000 euro

105 575 zł

Górny limit przychodów za rok 2013 uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2014 r.*

1 200 000 euro

5 068 000 zł

Dolny limit przychodów za rok 2013 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r. **

1 200 000 euro

5 059 560 zł

Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2014 r.*

50 000 euro

211 000 zł


*  według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 1 października 2013 r. (1 euro = 4,2230 zł)

** według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30 września 2013 r. (1 euro = 4,2163 zł)

Limity związane z wykorzystaniem samochodów osobowych w działalności gospodarczej zamieszczone są tutaj.

Powiązane

  • Limity w działalności gospodarczej - 2013 r.
  • Limity w działalności gospodarczej - 2012 r.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2023 Przejdź do góry