Limity w działalności gospodarczej - 2016 r.

Limity w działalności gospodarczej - 2016 r.

Górny limit przychodów za rok 2015 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2016 r. *

150 000 euro

636 555 zł

Górny limit przychodów za rok 2015 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2016 r. *

25 000 euro

106 092,50 zł

Górny limit przychodów za rok 2015 uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2016 r. *

1 200 000 euro

5 092 000 zł

Dolny limit przychodów za rok 2015 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2016 r. *

1 200 000 euro

5 092 440 zł

Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2016 r. *

50 000 euro

212 000 zł


*  według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 1 października 2015 r. (1 euro = 4,2437 zł)

Limity związane z wykorzystaniem samochodów osobowych w działalności gospodarczej zamieszczone są tutaj.

Powiązane

  • Limity w działalności gospodarczej - 2015 r.
  • Limity w działalności gospodarczej - 2014 r.
  • Limity w działalności gospodarczej - 2013 r.
  • Limity w działalności gospodarczej - 2012 r.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2023 Przejdź do góry