Limity w działalności gospodarczej - 2018 r.

Limity w działalności gospodarczej - 2018 r.

Tabela zawiera limity nominowane w walucie euro, przeliczane na złotówki na każdy kolejny rok podatkowy. Podstawą przeliczenia jest kurs średni euro ogłaszany przez NBP z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedzającego.

Do przeliczenia limitów na 2018 r. zastosowano średni kurs euro w wysokości 4,3137 zł ogłoszony przez NBP na dzień 2 października 2017 r.

Górny limit przychodów za rok 2017 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2018 r. 

250 000 euro

1 078 425 zł

Górny limit przychodów za rok 2017 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2018 r. 

25 000 euro

107 842,50 zł

Górny limit przychodów za rok 2017 uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2018 r. 

1 200 000 euro

5 176 000 zł

Dolny limit przychodów za rok 2017 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 r. 

2 000 000 euro

8 627 400 zł

Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2018 r. dla podatników rozpoczynających działalność oraz małych podatników 

50 000 euro

216 000 zł

 

Limity związane z wykorzystaniem samochodów osobowych w działalności gospodarczej zamieszczone są tutaj.

Powiązane

  • Limity w działalności gospodarczej - 2017 r.
  • Limity w działalności gospodarczej - 2016 r.
  • Limity w działalności gospodarczej - 2015 r.
  • Limity w działalności gospodarczej - 2014 r.
  • Limity w działalności gospodarczej - 2013 r.
  • Limity w działalności gospodarczej - 2012 r.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2023 Przejdź do góry