Normy szacunkowe dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2019 r. – rozporządzenie MF

Z dniem 19 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. 2018 poz. 2362).

Na jego mocy określono normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2019r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.