Nowe wzory AKC-4/H, AKC-EN – rozporządzenie MF

Z dniem 27 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz.U. 2018 poz. 2401).

Określono w nim nowy wzór deklaracji:

·         Podatek akcyzowy od energii elektrycznej - AKC-(8)

·         Deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej - AKC-EN(8);

Do dnia 30 czerwca 2019 r. mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje sporządzone według dotychczasowych wzorów, z wyłączeniem deklaracji składanych przez podmioty korzystające ze zwolnienia od podatku akcyzowego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.