Nowe wzory dokumentów AKC-R, AKC-PR, AKC-Z – rozporządzenie MF

Z dniem 28 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. 2018 poz. 2442).

Określono w nim wzór:

·         zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego AKC-R(7);

·         potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego AKC-PR(6);

·         zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej AKC-Z(6).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.