Rozporządzenie w sprawie cen transferowych w zakresie CIT – rozporządzenie MF

Z dniem 29 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2018 poz. 2491).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.