Sposób oraz tryb eliminowania podwójnego opodatkowania – rozporządzenie MF

Z dniem 29 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2018 poz. 2474).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.