Szczegółowy sposób postępowania podmiotów wysyłających i odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności – rozporządzenie MF

Z dniem 28 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności (Dz.U. 2018 poz. 2450).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.