Warunki stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego – rozporządzenie MF

Z dniem 20 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. 2018 poz. 2379).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.