Wysokość ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2019 – obwieszczenie MF

Z dniem 19 grudnia 2018 r. w Monitorze Polskim ogłoszono obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2019 (M.P. 2018 poz. 1239).

Ogłoszono w nim, że w 2019 r. wysokość kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń od podstawy obliczenia podatku z tytułu wydatków, o których mowa w art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie może przekroczyć 325 990 zł.