Wyznaczenie organu właściwego do potwierdzania niedostępności Systemu – rozporządzenie MF

Z dniem 27 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia organu właściwego do potwierdzania niedostępności Systemu (Dz.U. 2018 poz. 2406).

Wyznacza się Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi jako organ właściwy do potwierdzania niedostępności Systemu.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.