Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – rozporządzenie MRiRW

Z dniem 29 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. 2018 poz. 2466).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.