Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy – rozporządzenie MF

Z dniem 21 grudnia 2018 r. w Dzienniku ustaw ogłoszono rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz.U. 2018 poz. 2394).

Rozporządzenie wchodzi w życie z 21 grudnia 2018 r.