Zmiana rozporządzenie w sprawie wyznaczenie organów KAS do wykonywania niektórych zadań KAS oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania – rozporządzenie MF

Z dniem 29 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz.U. 2018 poz. 2480).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2018 r. , z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.