Zmiana ustawy o VAT

Z dniem 28 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2433).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.