Przewodnik po finanse.mf.gov.pl

  Przewodnik po finanse.mf.gov.pl

  Co znajdziesz na finanse.mf.gov.pl?

  Informacje merytoryczne uporządkowane wg zagadnień:

  ABC Podatków – m.in. ogólne informacje o polskim systemie podatkowym, uprawnieniach i obowiązkach podatnika, preferencjach podatkowych w Polsce oraz o Krajowej Informacji Podatkowej.

  PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych – m.in. ulgi, limity w działalności gospodarczej i stawki podatkowe.

  CIT – podatek dochodowy od osób prawnych, m.in. ulgi, ważne terminy i stawki podatkowe.

  VAT – podatek od towarów i usług, m.in. stawki podatkowe, zwrot VAT, kaucja gwarancyjna, międzynarodowy okazjonalny przewóz drogowy osób (VAP).

  Akcyza – m.in. stawki i znaki akcyzy, możliwość sprawdzenia banderoli i kontrahenta w SEED, listy pośredniczących podmiotów węglowych i tytoniowych.

  Podatki i opłaty lokalne – m.in. rolny, leśny, od nieruchomości i środków transportowych, opłaty: targowa, uzdrowiskowa, miejscowa, od posiadania psów oraz informacje na temat ewidencji podatkowej nieruchomości.

  Inne podatki – podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od gier - gry hazardowe, tonażowy, od wydobycia niektórych kopalin, opłata skarbowa.

  Cło – m.in. zgłoszenia celne i INTRASTAT, taryfa celna, przeglądarka i kalkulator taryfowy, zwolnienia celne.

  Dług publiczny – m.in. zadłużenie Skarbu Państwa i sektora finansów publicznych, bony i obligacje hurtowe, obligacje detaliczne i zagraniczne.

  Budżet państwa – m.in. wpływy i zaległości budżetowe oraz finanse samorządów.

  Wspieranie eksportu – m.in. kredyty rządowe i eksportowe.

   

  Na finanse.mf.gov.pl znajdziesz również inne strony i przydatne aplikacje, takie jak:

  Aktualności – związane z podatkami i cłem oraz innymi wydarzeniami z udziałem Ministerstwa Finansów.

  Baza wiedzy – to poklasyfikowane na obszary tematyczne akty prawne, takie jak ustawy czy rozporządzenia. Dodatkowo znajdują się tam formularze, broszury, umowy międzynarodowe, protokoły, instrukcje, pisma, komunikaty czy obwieszczenia.

  Czas oczekiwania na granicy – aplikacja prezentująca, również na mapie Google'a, aktualne czasy przyjazdu i wyjazdu na przejściach granicznych RP z Rosją (obwód kaliningradzki), Litwą, Białorusią i Ukrainą. 

  Kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych – oblicza dane na podstawie kwoty zobowiązania oraz terminu płatności i uregulowania zobowiązania.

  Kalkulator PIT – do obliczania wielkości dochodu bądź straty, należnego podatku oraz kwoty podatku przypadającej do zapłaty bądź zwrotu, według zasad obowiązujących przy zastosowaniu skali podatkowej.

  Kalkulator VAT – wylicza kwotę podatku w oparciu o jedną z obowiązujących w danym roku stawek podatku VAT. Aplikacja umożliwia obliczenie podanej kwoty na dwa sposoby: brutto na netto i netto na brutto.

  Kursy walut – pobierane z Narodowego Banku Polskiego kursy popularnych walut w stosunku do złotego wraz z funkcją kalkulatora przeliczającego stosunek dwóch wybranych walut.

  Mapa serwisu – to spis wszystkich podstron na stronie finanse.mf.gov.pl w formie hiperłączy. Kliknięcie w jedno z nich przenosi bezpośrednio do poszukiwanych informacji.

  RSS – (ang. Really Simple Syndication, bardzo prosta syndykacja) to metoda przesyłania nagłówków wiadomości i nowości na wybranych przez użytkownika stronach. Wystarczy dodać daną stronę (obsługującą system RSS) do czytnika RSS, aby mieć dostęp do informacji od razu po ich opublikowaniu.

  Systemy informatyczne MF – to wyszukiwarka systemów informatycznych (podatkowych lub celnych), administrowanych przez resort finansów.

  Znajdź informację – ta wyszukiwarka pozwala przeszukiwać informacje dotyczące różnych zagadnień podatkowych i celnych. Aby do nich dotrzeć, zaznacz dowolną ilość spośród 3 pól: „Kogo dotyczy sprawa?", „Czego dotyczy sprawa?" oraz „Czynność do wykonania?".

  Znajdź jednostkę – wyszukiwarka izb oraz urzędów skarbowych i celnych, urzędów kontroli skarbowej, oddziałów celnych oraz urzędów Krajowej Informacji Podatkowej (KIP), według kryteriów województwa i miasta.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2023 Przejdź do góry