Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych


Publikacja: Dz. U. z 2017 r. poz. 839
Tekst:   Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r..pdf (287 KB)
Status: Obowiązujący
Data ogłoszenia: 2017-04-26
Data wejścia w życie: 2017-05-10