Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień


Publikacja: Dz. U. z 2016r. poz. 1140
Tekst:   Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2016 r..pdf (678 KB)
Status: Obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-07-29
Data wejścia w życie: 2016-08-12