Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień


Publikacja: Dz. U. z 2015 r. poz. 736, z późn. zm
Tekst:   Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r..pdf (542 KB)
Status: Obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-05-28
Data wejścia w życie: 2015-06-11