Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień


Publikacja: Dz. U. z 2017 r. poz. 463
Tekst:   Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r..pdf (241 KB)
Status: Obowiązujący
Data ogłoszenia: 2017-03-03
Data wejścia w życie: 2017-03-17