Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień


Publikacja: Dz. U. z 2016 r. poz. 2302
Tekst:   Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r..pdf (234 KB)
Status: Obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-12-30
Data wejścia w życie: 2017-01-01