Informacja dotycząca udostępniania ceny paliwa silnikowego - olej napędowy (typu B 100, BIO 100)

Informacja dotycząca udostępniania ceny paliwa silnikowego - olej napędowy (typu B 100, BIO 100)

Dnia 13 stycznia 2017 r. po raz ostatni zostanie udostępniona cena paliwa silnikowego – olej napędowy (typu B 100, BIO 100) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce „Ceny paliw dla potrzeb VAT".

Oznacza to, że nie będzie się udostępniało jej na okresy po 29 stycznia 2017 r.

Decyzja ta wynika z faktu, że producenci paliw silnikowych z początkiem 2017 r. zaniechali publikacji cen hurtowych dla tego rodzaju paliwa. Zgodnie natomiast z art. 30a ust. 2a i 2b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) przy udostępnianiu cen paliw silnikowych w celu określenia kwoty zapłaty lub ceny nabycia dla potrzeb obliczenia i wpłacenia kwot podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a tej ustawy, uwzględnia się ceny hurtowe tych paliw w Rzeczypospolitej Polskiej.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia informacji dla potrzeb rozliczenia podatku VAT od nabyć wewnątrzwspólnotowych tego rodzaju paliwa silnikowego w okresie niezbędnym na dostosowanie do tego faktu, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów cena oleju napędowego (typu B 100, BIO 100) udostępniona została jeszcze na okres 16-29 stycznia 2017 r. Cena ta została określona w oparciu o obserwowaną stałą różnicę pomiędzy ceną tego produktu w stosunku do oleju napędowego (typu Eurodiesel, Ekodiesel) w ostatnim kwartale 2016 r.
 

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2020 Przejdź do góry