Informacja w sprawie zmiany z dniem 1 sierpnia 2017 r. minimalnej łącznej wartości zakupów dokonywanych w systemie TAX FREE (zwrot VAT dla podróżnych)

Informacja w sprawie zmiany z dniem 1 sierpnia 2017 r. minimalnej łącznej wartości zakupów dokonywanych w systemie TAX FREE (zwrot VAT dla podróżnych)

Od 1 sierpnia 2017 r. obniża się wysokość minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżni spoza UE mogą żądać zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) w systemie TAX FREE z 300 zł do 200 zł.

Oznacza to, że aby uzyskać zwrot VAT z tytułu zakupu w Polsce towarów wywożonych przez podróżnych z państw trzecich, należy dokonać ich w kwocie nie mniejszej niż 200 zł. Kwota ta ma wynikać z dokumentu TAX FREE wystawionego przez sprzedawcę, do którego dołącza się paragon z kasy rejestrującej.

Uwaga

W odniesieniu do zakupów dokonanych przez podróżnych przed 1 sierpnia 2017 r. do zwrotu uprawniać będzie kwota dotychczasowa, tj. 300 zł.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1248).

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2020 Przejdź do góry