Krajowa Informacja Skarbowa

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) powstała z połączenia Krajowej Informacji Podatkowej i Informacji Celnej.
  • Interpretacje indywidualne wydaje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
  • KIS działa w ramach Krajowej Administracji Skarbowej.
  • KIS zapewnia jednolitą informację podatkową i celną.

  1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe regulacje zmieniły organizację służb celno-skarbowych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów, w tym również tych, które odpowiadają za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

  Od 1 marca interpretacje indywidualne wydaje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), jako wyspecjalizowany organ KAS.

  Tym samym zmieniły się również:

  Zasady składania wniosków o wydanie interpretacji

  Wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:

  ul. Teodora Sixta 17,
  43-300 Bielsko-Biała

  lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.

  Wzory wniosków o wydanie interpretacji
  Od 1 marca 2017 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (tekst rozporządzenia - plik 640 KB) oraz wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej (tekst rozporządzenia - plik 670 KB).

  Zasady wnoszenia opłat od wniosków
  Opłaty należy wnosić na konto Krajowej Informacji Skarbowej: 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.
  Numer konta jest również dostępny na nowych wzorach wniosków.

  Jednolita informacja podatkowo-celna
  KIS przejął dotychczasowe zadania Krajowej Informacji Podatkowej i Informacji Celnej, co zapewnia jednolitą informację podatkową i celną. Klienci nadal mogą korzystać ze znanych numerów telefonów: 801 055 055 lub 22 330 03 30.

  System zapowiedzi głosowych na infolinii:

  Schemat systemu zapowiedzi głosowych na infolinii KIS
  Strona internetowa Krajowej Informacji Skarbowej znajduje się pod adresem www.kis.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2024 Przejdź do góry